TopHeli har varit verksamma i Hemavan, Tärnaby och omgivande områden sedan 2015, både på svenska och norska sidan av gränsen. Vår bas ligger i Laisholm, 8 km öster om Hemavan.

Företaget specialiserar sig på bruksflyg, vilket innebär att vi utför en rad olika uppdrag. Vi har bland annat erfarenhet av hängande last, film- och fotoflygning, brandsläckning, viltinventering, skogsinventering, rendrivning, eftersök och spaningsflygning.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Norrland och kan därför hjälpa dig oavsett var du befinner dig.
Bruksflygs förklaring

SPECIAL OPERATIONS (SPO):

”Special operations” är en verksamhet där helikoptern används som arbetsplattform vid, tex inventering, ledningsbesiktning, lyftjobb, fotoflyg. Här tillåts vi operera under sämre väderförhållanden och på lägre höjder än 150m vid själva uppdragets genomförande för att kunna utnyttja helikopterns fulla kapacitet. Vi tillåter dock bara att personer nödvändiga för uppdraget medföljer och att de utbildats för vissa säkerhets åtgärder och har viss säkerhetsutrustning.

 

Miljöpolicy 

TopHeli tar miljön på allvar. Vi strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

  • Våra uppdrag bidrar till att effektivisera transporter i svårtillgänglig terräng.
  • Detta minskar behovet av marktransporter, vilket i sin tur minskar åverkan på miljön.

  • Vi tar hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.