TopHeli opererar sedan 2015 i Hemavan/Tärnaby området med omnejd både på den svenska och norska sidan gränsen, men med basen i Laisholm 8 km öster om Hemavan.

 

Helikopterbolaget TopHeli i Hemavan AB med Auktorisationsnummer SE.SPOA.0038-SE utför alla bruksflyguppdrag enligt gällande regelverk EU förordning 965/2012,

 

Vår inriktning är Aerialwork, Dvs Bruksflyg. Vi erbjuder flygtjänster på den svenska och norska sidan av gränsen men även i hela Norrland. 


Bruksflygs förklaring

SPECIAL OPERATIONS (SPO):

”Special operations” är en verksamhet där helikoptern används som arbetsplattform vid, tex inventering, ledningsbesiktning, lyftjobb, fotoflyg. Här tillåts vi operera under sämre väderförhållanden och på lägre höjder än 150m vid själva uppdragets genomförande för att kunna utnyttja helikopterns fulla kapacitet. Vi tillåter dock bara att personer nödvändiga för uppdraget medföljer och att de utbildats för vissa säkerhets åtgärder och har viss säkerhetsutrustning.

 

Miljöpolicy 

TopHelis direkta miljöpåverkan kommer från bränsleförbrukningen, där vi använder oss av helikoptrar som går på avgas 100ll som har halva förbrukningen i jämförelse med en helikopter som går på Jet-A1. Även bränslet avgas 100ll i sig har ett något lägre CO2 utsläpp. 

TopHeli i Hemavan AB har även en positiv inverkan på miljön då våra uppdrag bidrar till att effektivisera transporter i svårtillgänglig terräng och minskar åverkan i den fysiska miljön avsevärt. 

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så vis skapa en grund för hållbarhet.